EU:n elintarvikkeita ja rehuja koskeva RASFF-hälytysjärjestelmä

image

Mitä yhteistä on Suomessa löydetyllä hulluruoholla, viimekeväisellä hevosenlihakohulla, italialaisen oliivisäilykkeen botuliinilla ja Saksan laajalla EHEC-epidemialla? Kaikki aiheet ovat olleet laajasti julkisuudessa, ja niihin liittyvä viranomaistieto on kulkenut EU:n RASFF-hälytysjärjestelmän kautta. Jokin kohuaihe voi kestää kuukausia ja siihen voi liittyä paljon kokouksia, ilmoituksia ja niihin lisäilmoituksia. Kenenkään ei pidä sairastua tai kuolla elintarvikkeessa tai rehussa esiintyvän virheen vuoksi.  Kohuista seuraa yleensä muutoksia valmistukseen, valvontakäytäntöihin tai lainsäädäntöön. Hulluruohon löysi vasta suomalainen kuluttaja, vaikka raaka-aineen toimittaja Espanjassa, valmistaja Belgiassa tai tuoja Suomessa olivat vastuussa tuotteen laadusta. Tuote ei myöskään osunut viranomaisvalvonnan haaviin.

Euroopan unionissa vuonna 1979 perustettu RASFF-hälytysjärjestelmä (Rapid Alert System for Food and Feed) välittää tietoa terveydelle vahingollisista elintarvikkeista ja rehuista. Elintarvikkeisiin katsotaan kuuluviksi myös astiat ja rehuihin lemmikkieläinruoat. Suomi liittyi järjestelmään vuonna 1994, jo ennen EU-jäsenyyttä. Järjestelmä on kehittynyt vuosikymmenten aikana sekä ilmoitusten määrän että käytössä olevan tekniikan osalta.

Jäsenvaltioilla, kuten myös EFTA-mailla ja Sveitsillä, on oma yhteyspisteensä, joka välittää tietoa viranomaisille ja asiantuntijoille oman maan sisällä sekä EU:n komission ja eri maiden kesken. Suomessa yhteyspiste on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Järjestelmä tuottaa synergiaetua; yhden maan löydön perusteella huono tuote voidaan poistaa markkinoilta Euroopassa ja myös Euroopan ulkopuolisissa ns. kolmansissa maissa. Komissio ylläpitää järjestelmää ja jakaa ilmoitukset kaikille yhteyspisteille ja lähettää tiedon myös kolmansien maiden viranomaisille niitä koskevista tuotteista.

Suomi tekee asukasmääräänsä nähden runsaasti RASFF-ilmoituksia. Suomen ennätys on 141 ilmoitusta vuodelta 2009. Viime vuonna Suomi teki 105 uutta ilmoitusta. Englanti ja Italia laativat vuonna 2012 eniten ilmoituksia, molemmat yli 500. Enin osa Suomen aiheista tulee Tullin valvontatutkimuksista. Yrityksen omavalvonnasta ja valistuneen kuluttajan löydöksestä voi seurata tuotteen takaisinveto markkinoilta ja ilmoitus RASFF-järjestelmään. Näin huonolaatuiset tuotteet saadaan pois myynnistä omassa maassa ja myös muualla.

Komissio seuraa ja tilastoi tehtyjä ilmoituksia. Euroopan unioni voi kieltää huonolaatuisten tuotteiden tuonnin kokonaan tai määrätä kaikki erät tutkittaviksi. RASFF-ilmoitusten määrä oli viime vuonna 3516 ja kaikkine lisäilmoituksineen 8797. Hevosenlihaskandaali ja Tšekin metanolimyrkytykset herättivät keskustelun siitä, sopivatko petosasiat järjestelmään. Komissaari Tonio Borg toteaa tiedotteessaan 10. kesäkuuta, että järjestelmää käytetään myös tulevaisuudessa petosten torjuntaan.

Eviran sivuilla tiedotetaan takaisinvedoista. Lista ei ole kaikilta osin yhtenevä Suomen RASFF-ilmoitusten kanssa, koska maan sisäisistä tapauksista ei yleensä ilmoiteta järjestelmään ja rajavalvonnassa pysäytetyt tuotteet eivät ole päässeet markkinoille eikä niistä siten tarvitse tehdä takaisinvetoa. 

Koska RASFF-järjestelmä toimii hyvin, sitä hyödynnetään myös muussa tietojenvaihdossa. Japanin Fukushiman onnettomuuden jälkeisessä raportoinnissa jäsenvaltiot ilmoittivat aluksi viikon, sitten kuukauden ja nyttemmin kolmen kuukauden välein japanilaisten elintarvikkeiden tuonnista ja niiden radioaktiivisuudesta.

Edelleen komissaari Tonio Borg toteaa, että RASFF-järjestelmä on nykyisin korvaamaton väline EU:n elintarviketurvallisuutta koskevissa tapauksissa Euroopan kuluttajien suojelemiseksi. Käytetään sitä myös Suomessa kaikin tavoin hyödyksi.

Hilpi Jenu,

Suomen RASFF-kontakti Evirassa

Lisätietoa RASFF-järjestelmästä:

Kuva RASFF-vuosikertomuksista: Hilpi Jenu