Uudet tietosuojasäännöt digitaaliajan tarpeisiin

Euroopan parlamentti hyväksyi viime viikolla EU:n tietosuojalainsäädännön historiallisen uudistuksen.

Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on kuljettu pitkä taival tammikuusta 2012, jolloin Euroopan komissio esitti säädösehdotuksensa. Uusien sääntöjen suunnittelua varten on tehty lujasti työtä kansallisten hallitusten, Euroopan parlamentin jäsenten, yritysten, tiedeyhteisön ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta saataisiin aikaan säännöt, jotka takaavat EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetun tietosuojaa koskevan perusoikeuden kunnioittamisen ja joista on hyötyä sekä kansalaisille että yrityksille ja julkishallinnolle. Lisäksi säännöissä on otettava huomioon tulevaisuuden vaatimukset ja luotava edellytykset innovoinnille. Yhteistyön avulla onkin päästy erittäin hyvään tulokseen.

Uuden yleisen tietosuoja-asetuksen ansiosta ihmiset voivat taas itse valvoa henkilötietojensa käyttöä digitaaliaikana. Tämä tarkoittaa ennen muuta sitä, että he voivat saada entistä helpommin tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Ihmisillä on myös oikeus saada tietää, jos heidän tietoihinsa on murtauduttu. Uusien sääntöjen ansiosta myös tietojen siirtäminen palveluntarjoajalta toiselle käy entistä sujuvammin. Lisäksi ”oikeutta tulla unohdetuksi” selkeytetään. Jo nyt on tietyin edellytyksin mahdollista pyytää hakukoneita poistamaan esimerkiksi linkit, jotka johtavat käyttäjän henkilötietoihin. Tämän oikeuden kunnioittamisen on oltava tasapainossa sananvapauden kanssa.

Myös talouselämä hyötyy merkittävästi tästä uudistuksesta, joka on digitaalisten sisämarkkinoiden keskeinen elementti. Yritysten kannalta uudistus vähentää kustannuksia ja parantaa oikeusvarmuutta, kun kaikkialla Euroopassa on käytössä yhdet yhteiset säännöt, joilla korvataan 28 erilaista kansallista lakia. Tietosuojavalvontaviranomaisten toimintaa koordinoidaan entistä tiiviimmin Euroopan tietosuojaneuvoston puitteissa. Eurooppalaiset yritykset saavat tasapuoliset toimintaedellytykset, sillä myös EU:n ulkopuolisten yritysten on noudatettava samoja sääntöjä, kun ne tarjoavat palveluja EU:n sisällä. Uudet säännöt sopivat myös innovointitoimintaan, sillä ne kannustavat käyttämään yksityisyydensuojaa edistäviä tekniikoita, kuten pseudonymisointia, salausta ja sisäänrakennettua tietosuojaa.

Uudistuksen toisen osan muodostaa poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskeva tietosuojadirektiivi. Uudet säännöt hyväksytään aikana, jolloin kaikkialla Euroopassa on äärimmäisen tärkeää parantaa yhteistyötä terrorismin ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi. Uusi direktiivi mahdollistaa sujuvan yhteistyön ja tietojenvaihdon jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaisten kesken yhteisten tietosuojanormien pohjalta. Säännöillä varmistetaan myös se, että esimerkiksi rikoksen uhrien tai todistajien henkilötietoja suojataan asianmukaisesti ja ettei kansalaisten henkilötietojen laajamittaista valvontaa tai valikoimatonta keruuta sallita.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Uusien sääntöjen soveltaminen alkaa kahden vuoden kuluttua, jotta yrityksillä ja viranomaisilla on riittävästi aikaa valmistautua. Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden, kansallisten tietosuojaviranomaisten ja sidosryhmien kanssa sen varmistamiseksi, että sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Myös kansalaisten on tunnettava oikeutensa ja tiedettävä, miten puolustaa niitä, jos he katsovat, ettei niitä ole noudatettu. Tätä varten EU käynnistää tiedotuskampanjoita uusista tietosuojasäännöistä.

Uusista säännöistä on konkreettista hyötyä kaikille kansalaisille ja yrityksille eri puolilla EU:ta. Ne muodostavat yleisen normin perusoikeuksien suojelemiseksi digitaaliaikana. Tämä on saavutus, josta Eurooppa voi olla ylpeä.

ec-dsm2016-02

Jan Philipp Albrecht, Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan varapuheenjohtaja

Marju Lauristin, Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsen

Věra Jourová, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari

#Digisaatio on täällä!

Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto ja Basso proudly present: #digisaatio! Viisi viikkoa keskustelua EU:n digitaalisista sisämarkkinoista! Ensi viikolla, 29.2.-4.3. keskustellaan Basson aamuissa klo 10 digitaalisten sisämarkkinoiden eri osa-alueista virkamiesten, meppien, asiantuntijoiden, yrittäjien ja loppukäyttäjien voimin.

Mitkä digitaaliset sisämarkkinat – pitäisikö kiinnostaa?

Pitäisi. Joka päivä 315 miljoonaa eurooppalaista käyttää internetiä. Komission mukaan digitaaliset sisämarkkinat tuottaisivat EU:n taloudelle jopa 415 mrd. € lisätuloja vuosittain, satojatuhansia uusia työpaikkoja ja vireän osaamisyhteiskunnan. Siksi tarvitaan laajoja uudistuksia, jotka ulottuvat uudesta tekijänoikeuskehyksestä pakettitoimituksiin ja televiestintään.

Komissio esitti viime toukokuussa strategian, joka on EU:n suunnitelma vapaiksi ja turvallisiksi digitaalisiksi sisämarkkinoiksi, joilla ihmiset voivat tehdä ostoksia rajojen yli ja yritykset voisivat käydä kauppaa koko EU:ssa – sijainnistaan riippumatta. Strategialla halutaan laajentaa EU:n digitaalitaloutta, tarjota kuluttajille parempia palveluja edullisemmin hinnoin sekä auttaa yrityksiä kasvamaan.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassa on 16 toimenpidettä. Ne on jaoteltu kolmeen päätavoitteeseen, jotka komissio aikoo toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

  1. helpottaa verkkotuotteiden ja -palvelujen saantia kuluttajille ja yrityksille koko Euroopassa
  2. parantaa digitaaliverkkojen ja -palvelujen kasvun ja menestyksen edellytyksiä
  3. edistää Euroopan digitaalitalouden kasvua

Digitaalisten sisämarkkinoiden tarkoitus on purkaa epäyhtenäisestä sääntelystä johtuvat raja-aidat ja yhdistää 28 kansallista markkina-aluetta yhtenäisiksi sisämarkkinoiksi.

Kuulostaako byrokraattiselta? Ei hätää, olemme valinneet radiokeskusteluiden teemoiksi sinuakin koskettavia juttuja, eli tietoturvan, pilvipalvelut, tekijänoikeudet ja geoblokkauksen eli maaestot. Eli tilaatko eurooppalaisia tuotteita amerikkalaisesta verkkokaupasta, koska se on halvempaa? Yrititkö katsoa Euroopan-lomalla Netflixistä suosikkisarjaa ja se ei onnistunut, koska olit ulkomailla? Vältteletkö puheluita matkalla, koska se on kallista? Tai jäikö ulkomaille muutto haaveeksi, koska etätyöt ovat mahdollisia vain kotimaassa?

EU:n uusista tietosuojasäännöistä päästiin sopuun viime joulukuussa. Nyt varmaan kysyt, että mikä muuttuu? Vastaamme: pääsy omiin tietoihin helpottuu, sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, oikeutesi “tulla unohdetuksi” vahvistuu ja sinulle tulee oikeus saada tietää, jos omiin tietoihin on murtauduttu. Lisää voit lukea täältä.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip on blogiteksteissään kertonut seuraavaa:

Jokin aika sitten komissio antoi ensimmäiset kaksi digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvää ehdotusta: ensimmäinen koskee verkkokaupan sopimusehtojen yhdenmukaistamista EU:ssa ja toisella pyritään varmistamaan, että eurooppalaiset pääsevät käsiksi laillisesti hankkimiinsa verkkosisältöihin, eli esimerkiksi Netflixiin, myös muualla EU:ssa matkustaessaan.

Sisällön käytettävyys myös muissa EU-maissa liikuttaessa on erityisen tärkeä asia nyt kun verkkovierailumaksut ovat poistumassa: kesäkuun 2017 puolivälin jälkeen maksat matkapuhelimen käytöstä muissa EU-maissa saman verran kuin kotona.

Ihmiset haluavat matkustaessaan käyttää mobiililaitteellaan kotimaassaan maksamiaan palveluja. EU-sääntöjen pitäisi mahdollistaa juuri tämä.

Kunhan teknisen ja poliittisen tason neuvottelut ehdotuksistamme saadaan kunnolla käyntiin, tulemme käymään yksityiskohtaisia keskusteluja Euroopan parlamentin valiokunnissa ja täysistunnoissa ja luonnollisesti kaikkien EU-maiden kanssa.

Mikään ei tietenkään tapahdu hetkessä. On kuitenkin tärkeää saada homma liikkeelle: jos ehdotukset halutaan toteuttaa, erityisesti ennen tämän komission viisivuotiskauden loppua, ei ole varaa vitkasteluun. Digitaalitalous ei sekään jää meitä odottelemaan.

Loput digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisehdotukset tuodaan pöytään vielä tämän vuoden aikana. Kevään kuluessa on luvassa alan yrityksille ja viranomaisille suunnattu toimenpidepaketti. Siihen kuuluva ehdotus, joka kattaa 700 MHz taajuusalueen osoittamisen langattomaan mobiilikäyttöön, annettiin jo helmikuussa. Pilvipalvelujen hyödyntämisperiaatteet ja tieto- ja viestintätekniikan standardien kehittämissuunnitelma ovat putkessa seuraavina.

Sen jälkeen on vuorossa sähköisen kaupankäynnin paketti. Se sisältää muun muassa lainsäädäntöehdotuksen, jolla puututaan verkkopalvelujen perusteettomiin maarajoituksiin eli ns. geoblokkaukseen. Tämä uudistus on minulle henkilökohtaisesti erityisen tärkeä: olen vakaasti sitä mieltä, että ihmisten ja yritysten kaupankäyntiä verkossa ei pitäisi rajoittaa keinotekoisilla esteillä.

Vuoden aikana tullaan näkemään muitakin tärkeitä avauksia digitaalisten sisämarkkinoiden tueksi: EU:n televiestintäsäännöstöä nykyaikaistetaan, kyberturvallisuuskysymykset vaativat toimenpiteitä, datan, esimerkiksi tutkimusdatan, vapaata liikkuvuutta on edistettävä. Myös kuumia debatteja nostattavalla teollis- ja tekijänoikeuksien alalla on tiedossa parannusehdotuksia.

Tarkoituksemme on siis saada kaikki digimarkkinaehdotukset ulos ja käsittelyyn vuoden loppuun mennessä. Kiirettä pitää, mutta niinpä etenee digitalisaatiokin ympärillämme huimaa vauhtia. Palataan siis asiaan, asap.

 

EU kansalaisen asialla: verkkovierailut ja avoin internet

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohta Andrus Ansip bloggasi eilen roaming-maksujen poistamisesta ja avoimesta internetistä. Käänsimme tekstin suomeksi, lukuiloa!


Viime viikolla Euroopan unioni otti suuren askeleen parantaakseen miljoonien eurooppalaisten elämää. Useita vuosia kestäneiden mutkikkaiden neuvottelujen jälkeen päästiin sopimukseen verkkovierailumaksujen – ylimääräinen summa, jonka maksat käyttäessäsi mobiililaitteita toisessa EU-maassa – lopettamisesta sekä kansalaisten avoimen internetin käyttöoikeuden suojelemisesta. Alle kahden vuoden kuluttua verkkovierailumaksut ovat vain kaukainen muisto.

Vuoden 2017 kesäkuun puolivälistä lähtien maksat saman hinnan matkapuhelimen käytöstä niin kotimaassa kuin toisessa EU-maassa matkustaessasikin. Digitaalisilla sisämarkkinoilla, #DigitalSingleMarket (DSM), tämä on loogista.

Vaikka julkaisimme hyvät uutiset viime viikolla (tässä aiheesta julkaistu lehdistötiedote sekä kysymyksiä ja vastauksia), tänään julkaistavan viimeisen tekstiversion teknisten yksityiskohtien hiomiseen on mennyt vähän enemmän aikaa.

Sopimus on edellisen komission varapuheenjohtajien Viviane Redingin ja Neelie Kroesin vuosikymmenen kestäneen kovan työn huipentuma verkkovierailumaksujen alentamiseksi Euroopan unionin alueella. Verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -datan hinnat ovat laskeneet yli 80 % siitä, kun aloitimme työt vuonna 2007.

Nyt dataverkkovierailu on 91 % halvempaa kuin tuolloin.

Tarkoituksena ei ole ainoastaan se, että kansalaiset säästäisivät rahaa. Tarkoitus on poistaa esteitä, jotka estävät sisämarkkinoiden täydellisen digitaalistumisen Euroopassa.

Sanoin useissa eri yhteyksissä, että EU-maiden on oltava kunnianhimoisempia poistamaan verkkovierailumaksut kokonaan – mitä pikemmin sen parempi, sillä kansalaiset ovat vaatineet tätä jo kauan.

Onneksi kansalaisten ei tarvitse odottaa enää pitkään huomatakseen tämän läpimurron vaikutukset.

Vuoden 2016 huhtikuusta lähtien verkkovierailut halpenevat, ja operaattorit saavat lisätä ainoastaan pienen lisän kotimaisiin hintoihin: 0,05 € per puheluminuutti, 0,02 € per lähetetty tekstiviesti ja 0,05 € per megabitti dataa (ilman alv:tä). Tämä verkkovierailumaksujen enimmäiskatto on noin 75 % halvempi kuin tällä hetkellä voimassa olevat puheluihin ja datasiirtoihin sovellettavat verkkovierailujen hintakatot.

Vaikka verkkovierailumaksujen lopettaminen on kenties sopimuksen näkyvin osa, sen toinen osa on aivan yhtä tärkeä, mahdollisesti tärkeämpikin: taattu pääsy avoimeen internetiin.

Ensimmäistä kertaa tietoverkon neutraaliuden periaate kirjataan EU:n lainsäädäntöön.

Tämä on erittäin tärkeää verkon käyttäjille ja verkossa toimiville yrityksille. Se takaa, että eurooppalaisilla on pääsy haluamiinsa verkkosisältöihin ja -palveluihin ilman internetyhteyspalvelujen tarjoajien aiheuttamaa syrjintää tai häirintää, kuten estämistä tai verkon hidastamista. Monet ovat valittaneet näistä käytännöistä erityisesti videoiden suoratoiston ja internetpuhelujen osalta.

Tähän mennessä tietoverkon neutraaliutta koskevia EU:n laajuisia selkeitä sääntöjä ei ole ollut olemassa. Tämä jättää suurimman osan kansalaisista ilman oikeussuojaa, joka koskee heidän oikeuttaan käyttää avointa internetiä.

Joillakin EU:n jäsenvaltioista on tietoverkon neutraaliutta koskevia kansallisia lakeja, toisilla ei.

Mikäli sääntöjä ei ole olemassa, joudumme sekavaan tilanteeseen, jossa “kaikki on sallittua”. Erilaiset kansalliset säännöt johtavat digitaalisten sisämarkkinoiden hajanaisuuteen, ja tämän vuoksi on tärkeää, että EU:n alueelle on nyt laadittu yhteiset säännöt.

Säännöt suojelevat eurooppalaisia ja takaavat kaikille korkealaatuisen internetin.

Ne suojelevat jokaisen eurooppalaisen oikeutta tarkastella heidän valitsemaansa sisältöä.

Niitä ei voi pysäyttää tai hidastaa. Internetin palveluntarjoajat eivät voi toimia portinvartijoina, jotka päättävät, mihin verkon käyttäjillä on ja ei ole pääsyä. Tasa-arvoinen kohtelu ja liikenteen syrjimättömyys kirjataan lakiin.

Mikäli tarpeen, kansallisilla lainsäätäjillä on valta toteuttaa toimia palveluntarjoajia vastaan. Mikäli huomaat, että internetyhteytesi nopeus ei ole sellainen kuin palveluntarjoajasi lupasi, voit irtisanoa sopimuksesi aiempaa helpommin.

EU:n uudet säännöt estävät myös epäreilut ja kilpailulle epäedulliset käytännöt. Maksuperusteinen suosiminen on kielletty. On kiellettyä hidastaa startup-yrityksen verkkosivuja, jotta suurempi yritys, joka on valmis maksamaan tällaisesta palvelusta, voitaisiin laittaa etusijalle.

Säännöissä käsitellään myös erityispalveluja, joiden toteuttamiseen tarvitaan korkealaatuisempaa tiedonsiirtoa kuin se, joka on taattu kaikille. Esimerkiksi terveydenhuoltopalvelujen, kuten telekirurgian, on toimittava äärimmäisen nopeasti ja tarkasti ollakseen turvallisia.

Kansalliset lainsäätäjät sallivat nämä erityiset ja innovatiiviset palvelut tiukoin ehdoin: ne eivät saa vahingoittaa avoimen internetin laatua (kapasiteetin on oltava riittävän suuri), ja korkean laadun on oltava niiden edellytys.

Tämä kauan odotettu sopimus verkkovierailuista ja tietoverkon neutraaliudesta on merkittävä askel kohti digitaalisia sisämarkkinoita.

Sopimus antaa kansalaisille ja yrityksille enemmän etuja ja turvaa digitaalisessa maailmassa poistaen samalla ei-toivotut ja tarpeettomat esteet.

Tämän aihepiirin parissa riittää toki vielä töitä tehtäväksi. Esimerkiksi EU:n taajuuksien koordinoinnin käsittely on erittäin tärkeää. Tätä voisi verrata internetin happeen, se on digitaalisesti toimivan yhteiskunnan perusta. Mitä hajaantuneempaa kaikki on, sitä tehottomampaa.

Olemme nyt oikealla tiellä ja, kuten kirjoitin blogissani 26. kesäkuuta, loppuvuodelle on paljon odotettavaa. Nämä ovat vain ensiaskeleita pitkässä prosessissa, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia – ja pistää Euroopan unioni työskentelemään kansalaisiaan varten.

Seuraava blogikirjoitus tulossa pian.

#Ansipblogs