Eurooppalaisten naisten on voitava tuntea olonsa turvalliseksi – lohduttavat sanat eivät riitä seksuaalisen väkivallan uhreille

Uudenvuodenaaton tapahtumat Kölnissä olivat synkkä muistutus miljoonien naisten ahdingosta Euroopassa: seksuaalista häirintää esiintyy päivittäin, ja sen kohteeksi joutuu joka toinen nainen Euroopassa. Joka kahdeskymmenes yli 15-vuotias eurooppalaisnainen on raiskattu. Suomalaisnaisista lähes puolet (47 %) on kohdannut ruumiillista tai henkistä väkivaltaa 15. ikävuoden jälkeen. Yli puolet (53 %) on joutunut kumppaninsa henkisen väkivallan kohteeksi ja jopa 71 prosenttia suomalaisista naisista ilmoittaa kokeneensa seksuaalista häirintää 15. ikävuoden jälkeen. (EU:n perusoikeusviraston raportti.)

Mutta toisin kuin ne saksalaisnaiset, joilla oli rohkeutta ilmoittaa tapahtuneesta poliisille ja puhua lehdistölle, moni muu nainen – arviolta yksi neljästä – kärsii mieluummin hiljaisuudessa. He eivät halua muiden tietävän, he ovat häpeissään tai uskovat, että poliisi ei pysty – tai pahimmassa tapauksessa ole halukas – auttamaan heitä.

Kun EU:n oikeusministerit kokoontuvat kansainvälisen naisten päivän viikolla, aion vaatia järeitä toimia seksuaalista väkivaltaa vastaan.

EU:ssa kullakin jäsenmaalla on oma rikoslainsäädäntönsä, ja väkivaltarikosten, kuten raiskauksen, määritelmät ja niistä annettavat tuomiot vaihtelevat maittain. Tämän vuoksi uhrin mahdollisuus nähdä tekijän joutuvan oikeuden eteen riippuu heidän asuinmaastaan. Aion tehdä parhaani, että uhreilla olisi sama oikeussuoja kaikkialla EU:ssa.

Tähän liittyen aion ehdottaa oikeusministereille myös koko EU:n liittymistä Istanbulin yleissopimukseen.

Tämä yleissopimus on ensimmäinen eurooppalainen yleissopimus, jonka nimenomaisena tarkoituksena on torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa. Suomessa sopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2015, mutta se on saatava voimaan yhtä lailla kaikissa EU-maissa.

Se on voimakas väline, koska kaikki sopimuksen ratifioivat maat sitoutuvat oikeudellisesti suojelemaan ja tukemaan väkivallan uhreiksi joutuneita naisia. Niiden on perustettava erilaisia palveluja, kuten auttavia puhelimia, turvakoteja, erikoishoitopalveluja, neuvontaa ja oikeusapua.

Jos aviomies pahoinpitelee vaimoaan, poliisilla on valtuudet viedä mies kotoa, vaikka hän olisi talon omistaja.

Jos nainen pelkää henkensä puolesta, hän voi soittaa ilmaiseksi valtakunnalliseen ympärivuorokautisesti päivystävään puhelinpalveluun, joka tarjoaa välittömästi asiantuntija-apua.

Raiskauksen uhri voi päästä tukikeskukseen, josta hän saa välitöntä lääketieteellistä hoitoa ja neuvontaa sekä rikosteknistä tukea.

Yleissopimuksessa korostetaan myös ennaltaehkäisyä. Kyseenalaistamalla sukupuolistereotypioita ja edistämällä naisiin ja tyttöihin kohdistuvien ajattelutapojen ja asenteiden muuttumista voidaan pelastaa ihmishenkiä ja vähentää inhimillistä kärsimystä.

Yleissopimuksen sitomien valtioiden on tarjottava valistusta ja koulutettava alan ammattilaisia työskentelemään väkivallan uhriksi joutuneiden tai sen uhan alla elävien naisten kanssa. Niiden on myös tehtävä tiiviistä yhteistyötä alan kansalaisjärjestöjen kanssa.

On aika lopettaa silmien sulkeminen seksuaaliselta häirinnältä ja väkivallalta. Jos joudut seksuaalisen häirinnän tai väkivallan uhriksi, kannustan sinua kääntymään poliisin puoleen. Tiedän, kuinka tuskallista on olla uhri, mutta sanon silti: uhrit tarvitsevat enemmän kuin lohduttavia sanoja. Yhteiskuntamme on vihdoin tunnustettava ongelman laajuus, ja EU-maiden rikosoikeusjärjestelmien on yhteistyössä varmistettava naisten turvallisuus kaduilla, kotona ja työpaikalla. Liittyminen Istanbulin yleissopimukseen vahvistaa rivejämme sukupuoleen perustuvan väkivallan torjunnassa ja antaa uhreille tarvittavia selviytymiskeinoja, tukea ja neuvontaa kaikkialla EU:ssa.

Vĕra Jourová

 

Věra Jourová

oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s