EU kansalaisen asialla: verkkovierailut ja avoin internet

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohta Andrus Ansip bloggasi eilen roaming-maksujen poistamisesta ja avoimesta internetistä. Käänsimme tekstin suomeksi, lukuiloa!


Viime viikolla Euroopan unioni otti suuren askeleen parantaakseen miljoonien eurooppalaisten elämää. Useita vuosia kestäneiden mutkikkaiden neuvottelujen jälkeen päästiin sopimukseen verkkovierailumaksujen – ylimääräinen summa, jonka maksat käyttäessäsi mobiililaitteita toisessa EU-maassa – lopettamisesta sekä kansalaisten avoimen internetin käyttöoikeuden suojelemisesta. Alle kahden vuoden kuluttua verkkovierailumaksut ovat vain kaukainen muisto.

Vuoden 2017 kesäkuun puolivälistä lähtien maksat saman hinnan matkapuhelimen käytöstä niin kotimaassa kuin toisessa EU-maassa matkustaessasikin. Digitaalisilla sisämarkkinoilla, #DigitalSingleMarket (DSM), tämä on loogista.

Vaikka julkaisimme hyvät uutiset viime viikolla (tässä aiheesta julkaistu lehdistötiedote sekä kysymyksiä ja vastauksia), tänään julkaistavan viimeisen tekstiversion teknisten yksityiskohtien hiomiseen on mennyt vähän enemmän aikaa.

Sopimus on edellisen komission varapuheenjohtajien Viviane Redingin ja Neelie Kroesin vuosikymmenen kestäneen kovan työn huipentuma verkkovierailumaksujen alentamiseksi Euroopan unionin alueella. Verkkovierailupuhelujen, -tekstiviestien ja -datan hinnat ovat laskeneet yli 80 % siitä, kun aloitimme työt vuonna 2007.

Nyt dataverkkovierailu on 91 % halvempaa kuin tuolloin.

Tarkoituksena ei ole ainoastaan se, että kansalaiset säästäisivät rahaa. Tarkoitus on poistaa esteitä, jotka estävät sisämarkkinoiden täydellisen digitaalistumisen Euroopassa.

Sanoin useissa eri yhteyksissä, että EU-maiden on oltava kunnianhimoisempia poistamaan verkkovierailumaksut kokonaan – mitä pikemmin sen parempi, sillä kansalaiset ovat vaatineet tätä jo kauan.

Onneksi kansalaisten ei tarvitse odottaa enää pitkään huomatakseen tämän läpimurron vaikutukset.

Vuoden 2016 huhtikuusta lähtien verkkovierailut halpenevat, ja operaattorit saavat lisätä ainoastaan pienen lisän kotimaisiin hintoihin: 0,05 € per puheluminuutti, 0,02 € per lähetetty tekstiviesti ja 0,05 € per megabitti dataa (ilman alv:tä). Tämä verkkovierailumaksujen enimmäiskatto on noin 75 % halvempi kuin tällä hetkellä voimassa olevat puheluihin ja datasiirtoihin sovellettavat verkkovierailujen hintakatot.

Vaikka verkkovierailumaksujen lopettaminen on kenties sopimuksen näkyvin osa, sen toinen osa on aivan yhtä tärkeä, mahdollisesti tärkeämpikin: taattu pääsy avoimeen internetiin.

Ensimmäistä kertaa tietoverkon neutraaliuden periaate kirjataan EU:n lainsäädäntöön.

Tämä on erittäin tärkeää verkon käyttäjille ja verkossa toimiville yrityksille. Se takaa, että eurooppalaisilla on pääsy haluamiinsa verkkosisältöihin ja -palveluihin ilman internetyhteyspalvelujen tarjoajien aiheuttamaa syrjintää tai häirintää, kuten estämistä tai verkon hidastamista. Monet ovat valittaneet näistä käytännöistä erityisesti videoiden suoratoiston ja internetpuhelujen osalta.

Tähän mennessä tietoverkon neutraaliutta koskevia EU:n laajuisia selkeitä sääntöjä ei ole ollut olemassa. Tämä jättää suurimman osan kansalaisista ilman oikeussuojaa, joka koskee heidän oikeuttaan käyttää avointa internetiä.

Joillakin EU:n jäsenvaltioista on tietoverkon neutraaliutta koskevia kansallisia lakeja, toisilla ei.

Mikäli sääntöjä ei ole olemassa, joudumme sekavaan tilanteeseen, jossa “kaikki on sallittua”. Erilaiset kansalliset säännöt johtavat digitaalisten sisämarkkinoiden hajanaisuuteen, ja tämän vuoksi on tärkeää, että EU:n alueelle on nyt laadittu yhteiset säännöt.

Säännöt suojelevat eurooppalaisia ja takaavat kaikille korkealaatuisen internetin.

Ne suojelevat jokaisen eurooppalaisen oikeutta tarkastella heidän valitsemaansa sisältöä.

Niitä ei voi pysäyttää tai hidastaa. Internetin palveluntarjoajat eivät voi toimia portinvartijoina, jotka päättävät, mihin verkon käyttäjillä on ja ei ole pääsyä. Tasa-arvoinen kohtelu ja liikenteen syrjimättömyys kirjataan lakiin.

Mikäli tarpeen, kansallisilla lainsäätäjillä on valta toteuttaa toimia palveluntarjoajia vastaan. Mikäli huomaat, että internetyhteytesi nopeus ei ole sellainen kuin palveluntarjoajasi lupasi, voit irtisanoa sopimuksesi aiempaa helpommin.

EU:n uudet säännöt estävät myös epäreilut ja kilpailulle epäedulliset käytännöt. Maksuperusteinen suosiminen on kielletty. On kiellettyä hidastaa startup-yrityksen verkkosivuja, jotta suurempi yritys, joka on valmis maksamaan tällaisesta palvelusta, voitaisiin laittaa etusijalle.

Säännöissä käsitellään myös erityispalveluja, joiden toteuttamiseen tarvitaan korkealaatuisempaa tiedonsiirtoa kuin se, joka on taattu kaikille. Esimerkiksi terveydenhuoltopalvelujen, kuten telekirurgian, on toimittava äärimmäisen nopeasti ja tarkasti ollakseen turvallisia.

Kansalliset lainsäätäjät sallivat nämä erityiset ja innovatiiviset palvelut tiukoin ehdoin: ne eivät saa vahingoittaa avoimen internetin laatua (kapasiteetin on oltava riittävän suuri), ja korkean laadun on oltava niiden edellytys.

Tämä kauan odotettu sopimus verkkovierailuista ja tietoverkon neutraaliudesta on merkittävä askel kohti digitaalisia sisämarkkinoita.

Sopimus antaa kansalaisille ja yrityksille enemmän etuja ja turvaa digitaalisessa maailmassa poistaen samalla ei-toivotut ja tarpeettomat esteet.

Tämän aihepiirin parissa riittää toki vielä töitä tehtäväksi. Esimerkiksi EU:n taajuuksien koordinoinnin käsittely on erittäin tärkeää. Tätä voisi verrata internetin happeen, se on digitaalisesti toimivan yhteiskunnan perusta. Mitä hajaantuneempaa kaikki on, sitä tehottomampaa.

Olemme nyt oikealla tiellä ja, kuten kirjoitin blogissani 26. kesäkuuta, loppuvuodelle on paljon odotettavaa. Nämä ovat vain ensiaskeleita pitkässä prosessissa, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia – ja pistää Euroopan unioni työskentelemään kansalaisiaan varten.

Seuraava blogikirjoitus tulossa pian.

#Ansipblogs