EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelut – suuria mahdollisuuksia pienille yrityksille

Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen neuvottelut kauppa- ja investointikumppanuudesta koskettavat myös pk-yrityksiä. Jos neuvottelut onnistuvat, kaupankäynti helpottuu ja kannusteet yritysten kasvulle sekä kansainvälistymiselle paranevat olennaisesti.

Suomalaisista ja eurooppalaisista yrityksistä 99,8 % on pk-yrityksiä. Yritysten henkilöstöstä miltei 70 % ja liikevaihdostakin jo liki 60 % tulee pk-sektorilta. Tulevaisuudessa yrittäjyyden ja pk-sektorin merkitys talouden kasvuedellytysten luojana ja työllisyyden turvaajana korostuu entisestään. Sen vuoksi on tärkeää, että politiikkatoimet paikallisella ja valtakunnallisella tasolla sekä EU:ssa ja kansainvälisessä yhteistyössä tasoittavat tietä pk-yritysten menestykselle.

Sopimusneuvottelut merkitsevät historiallista mahdollisuutta parantaa yritysten toimintaolosuhteita Atlantin molemmin puolin. Neuvottelujen tausta-aineistot osoittavat, että sopimuksen toteutuminen tuottaisi merkittävän kasvusysäyksen talouksillemme.

Pk-yritysten kannalta monimutkainen sääntelyjärjestelmä on yrittäjyyden, kasvun ja kansainvälistymisen este. Kaikki esteet eivät tietenkään johdu lainsäädännöstä, mutta olennaista on huolehtia siitä, että yhteiskunnallinen päätöksenteko pikemmin kannustaa kuin haittaa yritysten toimintaa. Hyvinvointiakaan ei ole, ellei ole menestyviä yrityksiä. Tämä läksy on pitkälti opittu, nyt on kyse siitä, kuinka oppeja sovelletaan käytäntöön.

On selvää, että säännösten yhteensovittaminen helpottaa erityisesti pienten yritysten toimintaa markkinoilla. Mitä monimutkaisemmat järjestelmät ovat, sitä korkeammat ovat kynnykset kansainvälistyä. Sääntelyjärjestelmien aiheuttamat suhteelliset kustannukset ovat suurimmat pienille yrityksille. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen helpottaisi yritysten elämää ja olisi johdonmukainen jatko sille toiminnalle, jota EU:ssa on jo tehty.

EU on osannut luoda iskeviä periaatteita sille työlle, jonka tavoitteena on sääntelyn laadun parantaminen. Niistä tärkein on Think small first eli Ajattele pientä ensin –periaate. Tämän periaatteen on hyvä ohjata myös EU:n ja Yhdysvaltojen neuvotteluita. Ajattelemalla pientä voidaan saavuttaa jotain suurta. 

Jussi Järventaus

Toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s