Tiivistelmä Euroopan unionin tilaa käsittelevästä puheesta

Kahdeksan kuukauden kuluttua äänestäjät antavat Euroopan parlamentin vaaleissa arvionsa siitä, mitä me olemme yhdessä saaneet aikaan kuluneiden viiden vuoden aikana.

Näitä vuosia on leimannut maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka käynnistyi tasan viisi vuotta sitten, kun Yhdysvaltain hallitus kansallisti Fannie Mae- ja Freddie Mac ‑asuntoluottoyhtiöt ja kun Lehman Brothers haki konkurssisuojaa.

EU on kuitenkin vastannut määrätietoisesti kriisiin. Finanssisektoria uudistetaan perusteellisesti, jotta kansalaisten säästöt voidaan turvata. Hallitusten yhteistoimintaa on parannettu, jotta ne voivat palata terveeseen julkiseen talouteen ja toteuttaa uudistuksia taloudessaan. Kriisimaiden avuksi on koottu varoja yli 700 miljardia euroa.

Euroopan elpyminen on jo näköpiirissä. Tämänhetkisten lukujen ja kehityksen perusteella meillä on hyvä syy olla tulevaisuuden suhteen luottavaisia. Nyt on tärkeää se, miten suhtaudumme tähän kehitykseen. Saammeko siitä lisää itseluottamusta jatkaa alkamaamme työtä vai vähättelemmekö saavutuksiamme? Kantani on selkeä: tämän pitäisi kannustaa meitä jatkamaan työtä.

Meidän on jatkettava työtä talouden uudistamiseksi ja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Ensisijaisesti meidän on toteutettava pankkiunioni. Näin varmistetaan, että veronmaksajat eivät enää joudu ensimmäisinä maksamaan kustannuksia, joita aiheutuu pankkien kaatumisesta. Samalla voidaan edesauttaa paluuta talouden normaaliin luotottamiseen, mistä hyötyvät etenkin pienyritykset, sillä talouteen ei edelleenkään virtaa riittävästi luottoa. Viime kädessä on kyse nimenomaan kasvusta ja sen varmistamisesta, ettei elpyminen tapahdu työpaikkojen kustannuksella. Sen vuoksi meidän on poistettava esteet, jotka pidättelevät dynaamisia yrityksiä ja yksilöitä, ja hyödynnettävä sisämarkkinoiden koko potentiaali. Sen vuoksi me teemme kovasti työtä, jotta saisimme aikaan televiestintäpalvelujen sisämarkkinat, joiden avulla pienennetään kuluttajilta perittäviä verkkovierailumaksuja. Aiomme lisätä investointeja innovaatioihin ja tieteeseen sekä osaamiseen ja koulutukseen lahjakkuuksien tukemiseksi. Aiomme esittää uusia ehdotuksia, jotka koskevat 2000-luvulle soveltuvaa teollisuuspolitiikkaa, tarjota uusia kaupankäynnin mahdollisuuksia, edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevaa ohjelmaamme sekä puuttua niihin vaikutuksiin, joita energian hinnoilla on kilpailukykyyn ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Me olemme sen velkaa niille, joille elpyminen ei ole vielä alkanut, eli Euroopan 26 miljoonalle työttömälle. Nykyiset työttömyysluvut ovat taloudellisesti kestämättömiä, poliittisesti sietämättömiä ja sosiaalisesti mahdottomia hyväksyä.

Nyt kun talous on hiljalleen elpymässä, mielestäni suurin talouskehityksen heikkenemisen riski on poliittinen. Sen vuoksi hallitusten on luotava markkinoiden kaipaamaa vakautta ja ennakoitavuutta. Horjumaton toiminta on nyt kaikkein tärkeintä.

Eräät väittävät, että heikompi Euroopan unioni tekisi heidän omasta maastaan vahvemman, että EU on taakka ja että he selviäisivät paremmin ilman sitä. Minun vastaukseni on selkeä: me kaikki tarvitsemme yhtenäistä, vahvaa ja avointa Eurooppaa. Nykymaailmassa me voimme suojella arvojamme ja normejamme vain EU:n tasolla.

Euroopan unioni ei tietenkään ole täydellinen, kuten ei mikään mukaan ihmisen aikaansaannos. Tärkein kysymys kuuluu: Haluammeko kehittää Euroopan unionia vai luopua siitä? Vastaukseni on selkeä: Osallistukaa! Jos ette pidä nykyisestä Euroopan unionista, parantakaa sitä! Keksikää keinoja tehdä EU:sta sisäisesti ja kansainvälisesti vahvempi. Mutta älkää kääntäkö selkäänne Euroopan unionille. EU:n on keskityttävä asioihin, joissa se voi tuottaa eniten lisäarvoa. EU:n on oltava isoissa asioissa iso ja pienemmissä pienempi. Tämän olemme joskus saattaneet unohtaa. On kuitenkin olemassa keskeisen tärkeitä asioita, joissa Euroopassa tarvitaan lisää yhdentymistä ja yhtenäisyyttä. Asioita, joissa vain vahva EU voi tuottaa tuloksia. Sen vuoksi uskon, että meidän on tähdättävä poliittiseen unioniin.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisen maailmansodan syttymisestä. Viimevuotinen Nobelin rauhanpalkinto muistutti meitä siitä, että EU on rauhan hanke. Kaikille niille, jotka iloitsevat Euroopan vaikeuksista ja jotka haluavat palata eristyneisyyteen, haluan sanoa, että yhdentymistä edeltänyt jakolinjojen, sotien ja juoksuhautojen Eurooppa ei ole se, mitä kansalaiset haluavat ja mitä he ansaitsevat. Euroopan mantereen historiassa ei ole koskaan ollut niin pitkää rauhan aikakautta kuin tämä, joka alkoi Euroopan yhteisön perustamisesta.

Valmistautuessamme Euroopan parlamentin vaaleihin voimme vastata aikamme haasteisiin ainoastaan vahvistamalla yhteisymmärrystä perustavoitteistamme.Euroopan unionin on säilyttävä poliittisesti kaikkien jäsentensä hankkeena, yhdenvertaisten yhteisönä. Taloudellisesti ja sosiaalisesti meidän on täydennettävä jäsenvaltioiden toimia eurooppalaisella vastuulla ja solidaarisuudella. Ja meidän on puolustettava arvojamme, kuten oikeusvaltioperiaatetta.

Polarisoituminen, johon kriisi voi johtaa, on uhka meitä yhdistävälle Eurooppa-hankkeelle. Kysymys kuuluukin: Millainen kuva Euroopasta esitetään äänestäjille? Rehellinen vai vääristelty? Myyttejä vai tosiasioita? Vilpitön, järkevä versio vai äärilaitaa edustava populistinen versio? Ero on merkittävä. Kahdeksan kuukauden kuluttua äänestäjät päättävät. Meidän on aika puhua EU:n puolesta.

José Manuel Barroso on Euroopan komission puheenjohtaja. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s